เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
โรงงานในเขตเทศบาล

 

ชื่อบริษัท / โรงงาน
ที่ตั้ง
รายละเอียด
บจก.คาร์กิลล์สยาม

เลขที่ 39  หมู่ 7  ถนนมิตรภาพ  ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ผลิตอาหารสัตว์
บจก.พี.ซี.เอส.แมชีน (ไทยแลนด์)
เลขที่ 1  หมู่ 6  ถนนมิตรภาพ  ต.โคกกรวด     อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 
หจก.เอส ดับบลิว แอนด์ ชันส์
เลขที่ 222-223  หมู่ 6  ถนนมิตรภาพ             ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 
บจก.เจริญโภคภัณฑ์ อีสาน
เลขที่ 18  หมู่ 6  ถนนมิตรภาพ  ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 
บจก.พี.ซี.เอส.เอสแตท
เลขที่ 902-904    ถนนมิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา
อาคารสำนักงาน
บจก.วังขนายคอนสตัคชั่น
เลขที่ 160-161  หมู่ 3  ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 
บจก.เค.วี.เอสคอนกรีตกรุ๊ป
เลขที่ 138  หมู่ 3  ถนนมิตรภาพ  ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ผลิตแผ่นซีเมนต์สำเร็จรูป
บจก.จอมธนา
เลขที่ 3  หมู่ 6  ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา
ผลิตไอศครีมครีโม
บจก.ศิริวิทย์ สแตเลย์
เลขที่ 182  หมู่ 6  ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา
ผลิตหลอดไฟเกี่ยวกับรถทุกชนิด
บจก.ไทยซิลด์ โปรดักซ์
เลขที่ 74  หมู่ 10 ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา
ผลิตชาหม่อน,ตีเกียวเส้นไหม
บจก.อริยะอีควิปเมนต์
เลขที่ 169  หมู่ 8  ถนนมิตรภาพ  ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
รับเหมาก่อสร้าง
บจก.ราชสีมาผลิตเหล็ก
เลขที่ 269  หมู่ 1  ถนนมิตรภาพ  ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ผลิตลวดโลหะ,กลึงลวด,ตะปู,สังกะสีและเหล็ก
บจก.พี.ซี.เอส.ได คาสติ้ง
เลขที่ 99  หมู่ 6  ถนนมิตรภาพ  ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 
บจก.พี.ซี.เอส.พรีซีซั่นเวิร์ค
เลขที่ 902  หมู่ 3  ถนนมิตรภาพ  ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 
บจก.พี.ซี.เอส.ฟอร์จจิ้ง
เลขที่ 2/5-6  หมู่ 6  ถนนมิตรภาพ  ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 
นายประเสริฐ  พยุหไพศาล
เลขที่ 351/1  หมู่ 12 ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ผลิตเครื่องปั้นดินเผา-ส่งนอก
หจก.ชัยการาจไทร์
เลขที่ 186  หมู่ 8  ถนนมิตรภาพ - บ้านเดื่อ  ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา
หล่อยางและจำหน่ายยางรถยนต์ทุกชนิด